LINGUA W BIZNESIE

 

Kursy dedykowane osobom dorosłym przygotowujące do sprawnej komunikacji językowej w przestrzeni biznesu. Kładą szczególny nacisk na słownictwo biznesowe i sprzedażowe, umiejętność autoprezentacji w języku obcym i komunikację profesjonalną, a także rozwijanie kompetencji społecznych, pracy w grupie, erudycji i wystąpień medialnych i przed szerokim gronem odbiorców.

 

Lingua Team
Szkoła Języków Obcych w Koninie

tel: 608 885 362

e-mail: sekretariat@linguateam.pl
ul. Żeglarska 4D
62-510 Konin